Hledáte JINOU únikovou hru? Zde jste správně!

  • Čeština
  • English

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Buďte, prosím, opatrní! V zájmu hry a její věrohodnosti může být prostor upraven nezvyklým způsobem (např. nerovná podlaha, snížené podhledy, šero apod.). Mnohem větším rizikem pro Vás však může být to, že hru nedokončíte ve stanoveném časovém limitu, nebo že budete pomalejší než třeba Vaši známí, kteří Vám hru doporučili ☺!

 

MONITOROVÁNÍ

Celý herní prostor a též prostor recepce je monitorován kamerovým systémem. Jednak z důvodu Vaší bezpečnosti a plynulosti hry a jednak, abychom Vám mohli poskytnout (pokud o to budete stát) nápovědu. Záznamy neuchováváme, ani je neposkytujeme třetím osobám. Vstupem do herní místnosti k tomuto sledování dáváte automatický svůj souhlas.

 

ALKOHOL A OMAMNÉ LÁTKY

Nekomplikujte si hru tím, že budete pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

 

JÍDLO A PITÍ

Během hry, prosím, nejezte ani nepijte. Po hře si můžete zakoupit u naší obsluhy balené nápoje nebo můžete své dojmy a zážitky ze hry rozebrat se spoluhráči v restauraci U Bláhů, která je nad únikovými místnostmi. Nebo se skočte občerstvit do výtečné domácí Zmrzlinárny Braník, kterou nejdete hned vedle.

 

KOUŘENÍ

V celém prostoru DeCryptu je kouření zakázáno.

 

ZVÍŘECÍ MAZLÍČCI

Neberte je, prosím, s sebou.

 

NEBEZPEČNÉ EDMĚTY

Do herního prostoru je zakázáno vnášet ostré či jinak nebezpečné předměty, které mohou ohrozit Vás i ostatní účastníky hry.

 

ODLOŽENÉ OSOBNÍ VĚCI

V prostoru recepce jsou k dispozici hráčům uzamykatelné skříňky na odložení věcí, které by Vám mohly při hře překážet. Pohodlně se do nich vejde městský batoh a bunda. Za věci, které odložíte jinde, nemůžeme ručit. Personál se plnohodnotně věnuje hráčům a nemůže sledovat ostatní prostory.

 

POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ

Nepřipravujte, prosím ostatní hráče o překvapení. Nefoťte se ani nenatáčejte v herním prostoru.

 

ERUŠENÍ HRY

Pokud budete mít jakýkoli zdravotní problém, pro který nemůžete ve hře pokračovat, je samozřejmě možné hru předčasně ukončit použitím červeného tlačítka „PANIC“. Hru v takovém případě již nelze opakovat.

 

ŽIVOT JE HRA!

Nezapomínejte, že byste si měli ve svém životě najít čas i na zábavu.

 

V Praze dne 1.1.2017